Consimțământ Informat

Activitațile desfăsurate în acest cabinet sunt psihoterapia, dezvoltarea personală, evaluarea și diagnoza cazurilor clinice, consiliere vocațională, terapie suportivă….
Scopul terapiei este recâștigarea stării de bine a clientului, ameliorarea până la dispariția condiției dificile în care se află clientul.
Responsabilitățile psihologului sunt: să respecte drepturile și libertățile persoanei, sa respecte confidențialitatea terapiilor, să respecte diferențele individuale, culturale și de rol. Sa asigure un cadru propice terapei.
Protejarea confidențialității (cod deontologic)- Art. I.10. Divulgarea, de către psihologi, a unor informații care le-au fost încredințate sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei, este interzisă, excepție făcând situațiile prevăzute de reglementările legale. Obligația psihologului de a respecta confidențialitatea nu este limitată în timp.
Dezvăluirea de informații
Art. I.13. Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați, ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de reglementările legale sau circumstanțele de iminentă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.
Art. I.14. Chiar și în aceste situații, psihologii vor dezvălui doar informațiile necesare în contextul sau situația respectivă și relevante pentru scopul profesional urmărit, respectând, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, autorizarea oferită de client.
Utilizarea informațiilor. Art. I.17. Rezultatele, documentările și notițele psihologului pot fi folosite numai într-o formulă care păstrează cu rigurozitate anonimatul. Informațiile confidențiale sunt înregistrate, prelucrate și păstrate în așa fel încât să se evite dezvăluirea neintenționată a acestora.
Art. I.20. Atunci când, din motive bine întemeiate, psihologul nu mai poate păstra confidențialitatea, acesta va înceta să mai ofere serviciul respectiv.
Beneficiarii serviciilor psihologice sunt clienții, beneficiile terapiei sunt in interesul, folosul si pentru binele clientului, terapia poate înceta oricând cu acordul părților sau unilateral, atunci când situația o impune. Atât psiholgul cât și clientul vor anunța atunci când nu mai doresc sau nu mai pot continua terapia, sau contractul terapeutic devine nul de drept la finalul numărului de ore stabilit inițial. Clientul are dreptul de a întrerupe în orice moment terapia și, sau de a cere o a doua opinie de specialitate oriunde în altă parte. De asemeni, psihologul poate întrerupe terapia atunci când apar situații de incompatibilitate sau de depășirea competențelor, în cazuri serioase de conflict de rol sau alte situații ce țin de deontologie.
Colectarea, păstrarea și transferul datelor
Art. I.39. Psihologii vor colecta numai acele date care sunt relevante pentru serviciul oferit și vor lua toate măsurile, conform prevederilor legale, pentru a proteja aceste informații. ( nume, adresă, CNP, nr de telefon)
Art. I.40. Psihologii au datoria să stocheze, gestioneze și arhiveze în condiții de siguranță datele și informațiile obținute în exercitarea profesiei, oricare ar fi suportul pe care sunt înregistrate sau modalitățile de prelucrare și comunicare, respectând reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor personale.
Art. I.41. Datele colectate și înregistrate pot fi transferate către psihologii care preiau clienții, consultate și utilizate de colegi de profesie, indiferent de forma de atestare, dacă persoanele vizate șiau dat în mod neechivoc consimțământul, iar acest consimțământ nu a fost retras.
Distrugerea datelor
Art. I.42. La expirarea termenului de păstrare, psihologul va proceda la distrugerea datelor și a documentelor profesionale.
Art. I.43. În situația renunțării la practica profesională sau a pensionării, a suspendării sau încetării dreptului de liberă practică, psihologul va respecta prevederile legale privind păstrarea și distrugerea datelor.

CABINET INDIVIDUAL DE PSIH. STOICA MADALINA

URMARITI-MA PE

PROGRAM

Luni – Sambata 10:00 – 21:00
Duminica Inchis